Ehdot & hinnasto

1. Valmennuskausi ja -ajat
Valmennuskausi on kestoltaan 9 kuukautta (26.8.2024-30.5.2025 (-25.8.2025 tennis kilpa) ja se jaetaan kahteen valmennusjaksoon, jotka ovat elo-joulukuu ja tammi-toukokuu. Valmennustoimikunta jakaa valmennettavat ryhmiin kauden alkaessa. Valmennusta ei järjestetä seuraavina ajankohtina kaudella 2024-25: syksy kisat pe-su (xx-xx), 6.12., joululoma (23.12.-6.1.), hiihtoloma (19.-25.2.),  pääsiäinen 18.-21.4., kevät vkl kisat (xx-xx), vappu (30.4.–1.5.), helatorstai 29.5. Jos valmennuskerta perutaan seuran toimesta muulloin kauden aikana, valmennuskerran hinta hyvitetään laskun yhteydessä tai jo suoritettu maksu palautetaan.

Kesäkausi on kestoltaan 9 viikkoa (27.6.-25.8.). Kesäksi ilmoittaudutaan erikseen.

 

2. Peruutus- ja järjestämisehdot 
Valmennukseen ilmoittautuessa ensimmäinen valmennuskerta on ”tutustumiskerta”, jolle osallistumisen jälkeen valmennuksesta voi irtisanoutua ilman kustannuksia ilmoittamalla siitä ennen seuraavaa kertaa. Myös seuralla on tutustumiskerran jälkeen oikeus vaihtaa valmennettavan ryhmää ennen seuraavaa kertaa. Muina aikoina valmennukseen osallistumisen voi irtisanoa kirjallisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli jonkin valmennusryhmän koko laskee alle neljään pelaajaan, on seuralla oikeus lopettaa ryhmä kahden kuukauden varoitusajalla. Jos harjoituksissa on läsnä vain yksi pelaaja, on harjoitustunnin kesto 75% normaalista (ei koske niitä 2 pelaajan ryhmiä, joissa noudatetaan korkeampaa tuntihintaa). Kaikki valmennetavat liitetään automaattisesti Espoon Tennisseura ry:n jäseniksi.

 

3. Vastuun rajoitus ja kilpailulisenssi
Suomen Tennisliiton K-jäsenyys tai Sulkapalloliiton kilpailulisenssi on pakollinen, jos aikoo osallistua kansallisiin kilpailuihin. Tennis- / Sulkapalloliitosta voi tilata erikseen myös Pohjolan tapaturmavakuutuksen. Seura ei vastaa valmennuksessa sattuneista tapaturmista eikä ole vakuuttanut valmennettavia tapaturmien varalta.

 

4. Valmennusmaksu
Valmennusmaksu peritään valmennusjaksottain. Jakson valmennusmaksu suoritetaan aina kokonaan riippumatta siitä, montako kertaa valmennettava on käynyt jakson aikana harjoituksissa. Maksun täsmällinen suoritus on valmennuksessa mukana olemisen edellytys. Jos valmennukseen osallistuminen keskeytyy koulun lukujärjestyksen muutoksen takia eikä uutta ryhmää voida järjestää, veloitetaan valmennettavalta vain siihen mennessä pidetyistä valmennuskerroista. Yli kuukauden kestävä lääkärintodistuksella osoitettu sairaus otetaan huomioon jakson maksua pienentävänä. Valmennusmaksut laskutetaan yhdessä tai kahdessa erässä / kausi ilmoittautumislomakkeen perusteella. Laskut lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

5. Valmennuksen hinta
Valmennuskerran hinta muodostuu aina valmennuksesta, kenttävuokrasta sekä palloista. Poikkeus tästä ovat sulkapallon kilparyhmät ja harrasteryhmät, joissa käytetään aitoja hanhensulkia. Näissä ryhmissä peritään erillinen pallomaksu kattamaan pallokulut. Pallomaksu on määritelty ryhmätason mukaan ja on nähtävillä hinnastossamme. Alkeisryhmissä käytetään muovisia sulkapalloja ja niissä pallomaksua ei peritä. Seura tukee kilparyhmissä olevia pelaajia alennetuilla valmennushinnoilla. Alennuksen saamiseksi näiden pelaajien on täytettävä kilparyhmäkriteerit, joista tiedotetaan erikseen valmennuskauden alussa. Pelaajan saama alennus voidaan peruuttaa ja valmennusmaksu laskuttaa normaalin hinnaston mukaisesti, mikäli kriteerit eivät valmennusjakson osalta ole täyttyneet. Lisäksi valmennusmaksun yhteydessä laskutetaan  jäsenmaksu kerran vuodessa.

 

6. Harjoitusetiketti
Harjoitustunnille tultaessa pelaajalla on oltava asianmukaiset liikuntavarusteet ja sisäpelikengät. Pitkähiuksiset pelaajat huolehtivat hiustensa kiinnipidosta. Pelaajan on hankittava kauden aikana oma peliväline. Kentällä noudatetaan asianmukaista ja kanssapelaajia kannustavaa käytöstä ja kielenkäyttöä.

Espoon Tennisseuran jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Tennisseura ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

jukka.luhtala@espoontennisseura.fi

040 500 9881

2. Rekisteröidyt

Tennisseuran jäsenet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Jäsenten rekisteröinti
Sähköinen ja muu jäsenviestintä
Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Jäsenrekisteri sisältää jäsenten henkilötietoja.

Henkilötiedot

nimi
sukupuoli
syntymäaika

kontaktien yhteystiedot

osoitetiedot
puhelinnumero
sähköposti

Jäsenyyttä koskevat tiedot

jäsensuhdetta koskevat tiedot

liittymistiedot
yhdistyksen vaihtaminen
laskutus- ja maksutiedot
tuote- ja tilaustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: jukka.luhtala@espoontennisseura.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla Jäsenhankkijoilta sähköisen lomakkeen tai integraation kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia etuja jäsenyrityksille. Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Espoon Tennisseura ry:n rekisterinpitäjät sekä yhdistyksen luottamushenkilöt ja palkatut työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

 

HINNASTOT

 

Tennisvalmennuksen hinnasto